Kominictví Jaroslav Krejčí - kominické práce, frézování a vložkování komínů

Kominictví Jaroslav Krejčí

 


Kominictví Jaroslav Krejčí

 

Provádím kominické práce, kontrolu a čištění spalinových cest, opravy, vydávání zprávy o provedení kontroly spalinové cesty v souladu se zákonem. Frézování komínových průduchů. Vložkování komínových průduchů. Výpočet optimální spalinové cesty pro konkrétní spotřebič.

 

Frézování komínů

Frézování komínů je mechanický proces, při kterém dochází ke zvětšení průměru komínového průduchu pro vložkování. Frézování komínů nelze využít na každém komínu. Některé komíny jsou uskočené nebo mají kameninovou vložku a v těchto případech frézování komínů nelze využít. Možnosti frézování komínů musí zhodnotit technik osobní prohlídkou komínového průduchu. Frézování komínů lze využít také například u komínů které jsou zanesené vrstvou dehtu, který běžným čištěním nejde odstranit.

 

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí z několika důvodů a těmi mohou například být: špatný technický stav průduchu komína, potřeba nového průměru pro nový nebo stávající spotřebič, zlepšení tahu vožkováním komínů kvůli snížení drsnosti vnitřního povrchu průduchu a tím i menšího tření spalin v komínu, atd.

 

Lhůty čištění a kontrol

Aktuální lhůty čištění a kontrol komínových cest včetně řídících předpisů naleznete vždy v sekci novinky.